Fülöp Zoltán kutatása

Munkámban a téma többdimenzós megközelítése során a kiskunmajsai Topolyai szikvízüzem szervezetté válásának folyamatát, működési struktúráját, a helyi társadalomban betöltött szerepét és státuszát igyekszem bemutatni. A Topolyai család sorsa a több nemzedéket átfogó életútban illetve a történelmi-társadalmi kontextus függvényében ugyanis lehetőséget nyújt a viselkedésformák, a társadalmi formációk és a mentális reprezentációk együttes tanulmányozására, melyre már Burguiére is felhívta a figyelmet. A jelenben bemutatott élettörténetek - mint a múlt feltárásának eszközei – kettős célt szolgálnak: egyrészt tudatosítják az utódokban saját gyökereiket, másrészt segítenek a múlt birtokbavételének folyamatában. A családi örökség megőrzése lehetővé teszi az élmények és tapasztalatok időben történő továbbörökítését, valamint a felejtéstől való megóvását, ami az örökség időtállóságát bizonyítja. A személyes élettörténetben egy helyzet sohasem önmagáért való, hanem visszaható és előrevetítő kisugárzása van az események perspektívájában, amelyből megismerhetjük az egyéni életút legfontosabb mozzanatait és a történésékben résztvevők alapvető jellemvonásait.

A teljes írás letöltése